2017. március 6., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.03.06-án

Olvasandó: Zsidó 4:12a - Máté 12:30-32

…Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél…

Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 27., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.27-én

Olvasandó: Galata 5:22,23

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 20., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.20-án

Olvasandó: I.János 4:7,8

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 13., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.13-án

Olvasandó: Hóseás 6:1-3,6 

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az  Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet”…Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 6., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.06-án

Olvasandó: I.János 4:18,19

A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet; mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 30., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.30-án

Olvasandó: Zsoltárok 40:4, 118:14 – Kolossé 3:16

Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.

Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem. 

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. január 23., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.01.23-án

A tizenhat fiatal magyar áldozatot követelt veronai autóbuszbaleset  miatti nemzeti gyásznap reggelén


Igehirdető: Nagy Lajos


Mielőtt mai szokásos hétkezdő meditációnk Igéinek kifejtésére kerülne sor, nem mehetünk el a mai gyásznap által ránk rótt kötelességünk felemlítése nélkül. Tizenhat magyar fiatal életet követelt a szombatra virradó éjszaka Verona mellett  történt autóbusz tragédia. Amikor imádságos lélekkel, messzemenő szolidarítással a Gyermeküket elvesztő Szülő-társainkra gondolunk, egyetlen egy dolog van, ami megvígasztalhatja lelkünket. Ez pedig az Istenbe fogódzás. Ez az a pont, ahol nincsen más segítség! Egyedül Tőle várható a fájdalmakra enyhülés. Hogy ezt realizálni tudjuk magunkban, legalábbis valamilyen szinten, ennek érdekében lássuk, mit üzen ebben a tragikus élethelyzetben a Biblia.