2017. április 20., csütörtök

Krisztus Jézus meglátásáért meg kell küzdenünk.

Krisztus Jézus meglátásáért[1] meg kell küzdenünk.
Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 187; 196; 464; 468.
Köszöntés: Így szól a mi Urunk Jézus Krisztus!
„Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, engem vet meg; és aki engem vet meg, azt veti meg, aki engem elküldött.” Luk 10:16.
Bibliaolvasás:„(A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment, és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 9-14.

Húsvét, mint a velünk szembejövő Krisztus

Igehirdető: Faust Gyula
Énekek: 185; 186; 174; 345; 440; 459; 461 és a himnusz.
Alapige: „Végül pedig megjelent magának a tizenegynek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket, keményszívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt.” Márk 16: 1-14.

2017. április 11., kedd

Iszá (Yasue) ákhbár,vagy  الله أكبر?

Iszá (Yasue) ákhbár,[1]vagy  الله أكبر[2]?
يسوأكبر عأ الله أكب

Igehirdető: Faust Gyula
Prológus
Virágvasárnapi prédikációm olvasásra bocsátása előtt egyperces elcsendesedésre hívok minden olvasót. Szent istenfélelem tölt el az egyiptomi testvéreim halálhíre hallatán. Szombaton, amikor e sorokat már leírtam és tegnap, azaz virágvasárnap még nem tudtam, hogy amikor Vörösberényben Istennek ezt az igéjét el fogom mondani, Egyiptom Tanta városában a Szent György templomban és Alexandriában a Szent Márk kopt ortodox katedrálisnál a virágvasárnapi istentiszteleten pokolgépek robbannak.[3]

2017. március 6., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.03.06-án

Olvasandó: Zsidó 4:12a - Máté 12:30-32

…Az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél…

Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem velem gyűjt, az tékozol. Ezért mondom nektek: minden bűn és káromlás megbocsáttatik majd az embereknek, de a Lélek káromlása nem bocsáttatik meg. Aki az Emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsáttatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 27., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.27-én

Olvasandó: Galata 5:22,23

A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 20., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.20-án

Olvasandó: I.János 4:7,8

Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent; aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet.

Igehirdető: Nagy Lajos

2017. február 13., hétfő

Hétkezdő meditáció a Veszprémi Kórház, Belgyógyászati Centrumában 2017.02.13-án

Olvasandó: Hóseás 6:1-3,6 

„Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az  Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet”…Mert szeretetet kívánok, és nem áldozatot, Isten ismeretét, és nem égőáldozatokat.

Igehirdető: Nagy Lajos